Daha iyisi için...

Miya

Yaylı çizel tipi ayaklar 22 mm özel hammeddeden üretilmiş ve form verilerek ekim açısı oluşturulmuş bir ayak tipidir. Yaylı çizel ayaklar tıpkı baltalı makinelerdeki gibi makiye 3 sıralı şekilde konumlandırılmıştır. Bu şekilde tarla yüzeyindeki anız parçalarını tutmayı engeller. Çizel tipi ayak kullanım açısından seridir ve çoğu toprak koşullarında uyumluluk gösterir. Tohum yatağını geniş açması nedeni ile üniform bir ekim sağlanır.

<strong>Miya</strong> Teknik Özellikleri