Daha iyisi için...

MiyaAxe

Uçtan yaylı ayak dökümden yapılmış olup her iki tarafında saç kanatçıklarla kapatılmıştır. Kanatçıklar arasından gübre ve tohum hortumu geçerek toprağa bırakır. Geniş batma açısından dolayı bileşke kuvveti ayağı topraktan çıkmaya zorladığından ekim derinliği ek yüklemelerle artırılabilir. Bu özellik diğer ayak tiplerine göre üstünlük gösterir. Tohum yatağı iyi şekilde hazırlanır. Diskli ve yaylı çizel ayak tipinde taş kesek gibi engellerle karşılaştığında yukarıya çıkmaya çalışır, ancak balta ayak şaseye monteli olduğundan yukarıya çıkma hareketi yapmaz. Aşınan balta değiştirilmelidir.

<strong>MiyaAxe</strong> Teknik Özellikleri