Daha iyisi için...

MiyaDisc Light

Tek diskli ekici ayaklar tarlada anızın çok olduğu durumlarda kullanılmalıdır. Toprak işleme şeklinden ve nem durumundan az etkilenirler. Diskli ayak tipiyle derine ekim yapılmaz. Ufak tohumların ekilmesinde kullanım alanı sınırlıdır. Ancak yaylı çizel ve balta ayak ayaklarla kıyaslandığında bu ayaklarla eşit ekim derinliği elde etmek daha zordur. Bunun nedeni diskler bir engelle karşılaştığında üzerinden atlarken yaylı balta ayaklar engeli yana doğru iterler. Bundan dolayı tek diskli ayakların topaçlı,ağır ve taşlı topraklarda kullanılması uygun olabilir. Ancak ekim derinliği eşit olmayacaktır.